Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Krok 1 Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Osoba bądź firma posiadająca nieruchomość zlokalizowaną na terenie działania MPWiK w Bochni chcąc podłączyć ją do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinna wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci (format PDF, 133 kB). Do wniosku należy dołączyć:

 • 1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej rejonu lokalizacji istniejącego/projektowanego budynku w skali 1:500;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości (działki, której dotyczy wniosek), a w przypadku gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny dokument uprawniający do korzystania z nieruchomości - wypis z rejestru gruntów lub wypis z księgi wieczystej;
 • w przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej - wypis z rejestru gruntów.

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie MPWiK w Bochni sp. z o.o.. Po 30 dniach od daty złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, warunki wysyłane są na adres korespondencyjny lub można odebrać osobiście.

Informacje na temat uzgodnień można uzyskać telefonicznie w Dziale Technicznym - nr tel. 14 614 95 15 bądź wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Krok 2 Uzgodnienie projektu wykonawczego budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Inwestor zleca we własnym zakresie Projektantowi sporządzenie dokumentacji technicznej przyłączy. Wszystkie egzemplarze projektu należy złożyć w MPWiK w Bochni celem uzgodnienia, a następnie przedłożyć w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Starostwie Powiatowym.

Krok 3 Budowa i przegląd przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

/Procedura dotyczy wszystkich wniosków wydanych od VIII.2015r./

Budowę przyłączy realizuje firma Wykonawcza (wybrana przez Inwestora i na jego koszt) zatrudniająca kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej do prowadzenia prac na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa.

 1. Warunki wykonania przyłącza wodociągowego
 2. Warunki wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA WYKONANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACJI SANITARNEJ DO PRZEGLĄDU.

 1. Oryginalny projekt techniczny przyłącza wody i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej uzgodnionego przez MPWiK Bochnia wraz z protokołem z narady koordynacyjnej ZUDP (jeśli jest wymagany). Gdy inwestor nie ma możliwości przedłożenia oryginału dokumentacji jest zobowiązany do wykonania jej kopii.
 2. Protokół przeglądu przyłącza wody i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z gwarancją (wypełnione przez uprawnioną jednostkę).
 3. Oklauzulowaną inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicem z domiarami (wykonana przez uprawnionego geodetę).
 4. Dokument potwierdzający tożsamość ( w przypadku kiedy inwestorem jest firma, należy dodatkowo przedłożyć kopię nadania: NIP, REGON, KRS lub wpis do działalności).

 

Uwaga! Przegląd przyłączy nastąpi tylko w momencie przedłożenia przez Inwestora kompletnych dokumentów.

Uwaga - MPWiK dokonuje przyłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w okresie od marca do października.

Krok 4 Podpisanie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Szczegóły znajdują się na stronie Zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner