Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Osoba lub firma będąca stroną w umowie zobowiązana jest powiadomić MPWiK w Bochni sp. z o.o. o zmianie swoich danych, a w szczególności:

 

W tym celu należy wystąpić do MPWiK w Bochni sp. z o. o. z wnioskiem o zmianę danych, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający wnioskowaną zmianę.

Jeżeli zmiana danych nastąpiła w wyniku zmiany:

 • nazwiska - należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający wnioskowaną zmianę np. dowód osobisty;
 • nazwy firmy - należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adresu siedziby firmy - należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • adresu przyłącza - należy załączyć decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych.

 

Gdy zmiany danych dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub podmiotów gospodarczych do wniosku należy załączyć:

 • dokument potwierdzający wnioskowaną zmianę;
 • uprawnienie do reprezentacji: aktualną decyzję REGON, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS;
 • pisemne pełnomocnictwo.

 

W przypadku zmiany zarządcy nieruchomości do wniosku należy załączyć:

 • dokument potwierdzający wnioskowaną zmianę;
 • umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną określającą kompetencje zarządcy lub pełnomocnictwo;
 • dla Wspólnot Mieszkaniowych dodatkowo aktualną uchwałę o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner