Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

                                                                                          

Po blisko 4 latach od podpisania umowy i przekazania placu budowy w dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem systemu zarządzania majątkiem sieciowym”.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0053/16-00.

Wartość projektu – 77 414 559,01 zł
Wydatki kwalifikowane – 46 946 212,51 zł
Dofinansowanie - 39 904 280,63 zł

Cały projekt został podzielony na dwa zadania budowlane oraz na zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie 1 polegało na rozbudowie i przebudowie ciągu technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na oczyszczalni poprzez zapewnienie procesów:

 • zagęszczania;
 • fermentacji z odzyskiem biogazu;
 • odwadniania;
 • suszenia z wykorzystaniem energii słonecznej.

 

Ilość osadów ściekowych powstających na terenie oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji  
w fazie użytkowania zostanie zredukowana do 1,76 tys. ton/rok.
Istniejące otwarte komory fermentacji zostały zastąpione wydzielonymi (zamkniętymi) komorami fermentacji dzięki temu w procesie fermentacji mezofilowej osadów, tłuszczów i odpadów zielonych, wytwarzany jest biogaz, który wykorzystuje się do zasilania agregatu kogeneracyjnego oraz awaryjnie do zasilania kotłów gazowych w celu częściowego pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną do celów grzewczych i technologicznych. Wyeliminowane zostały odory, jakie powstały w otwartych komorach.
Dezodoryzacja oraz hermetyzacja obiektów uciążliwych zapachowo, zarówno nowo wybudowanych jak i istniejących polega na tym, że powietrze z takich przestrzeni jest odciągane i przez system sieci przewodów podziemnych i naziemnych doprowadzane do biofiltrów.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach Zadania 2 należało między innymi:
Wymiana elementów armatury sieciowej, regulacyjnej oraz redukcyjnej gwarantującej płynne zarządzanie przepływami i ciśnieniami w sieci,
Zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie systemu telemetrii odpowiedzialnego za zdalną wymianę danych pomiędzy systemem centralnym, a wodomierzami oraz hydroforniami i przepompowniami ścieków,
Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. modułów:

 • System informacji przestrzennej GIS
 • Modele hydrauliczne
 • System sterowania i wizualizacji SCADA

 

Strefowanie – podział sieci wodociągowej wg. kryteriów: lokalizacja punktów w granicach aglomeracji miasta Bochni, pomiar ciśnienia, pomiar przepływu z jednoczesnym dążeniem do obniżenia strat faktycznych wody z wykorzystaniem nowoczesnych systemów automatycznego przekazywania danych z końcowych i pośrednich punktów pomiarowych zlokalizowanych w granicach aglomeracji;
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie masy powstałych odpadów ściekowych przy wykorzystaniu energii odnawialnej, poprawiły się parametry pracy oczyszczalni, modernizacja pozwoliła wyeliminować problemy zgłaszane przez okolicznych mieszkańców dotyczące uciążliwości zapachowej obiektu oczyszczalni. A realizacja drugiego zadania zniwelowała straty wody, podnosząc efektywność zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Przedsięwzięcie stanowi wkład w zagwarantowanie możliwości zaspokojenia przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu środowiska zarówno na terenie aglomeracji „Bochnia miasto” jak i całego regionu.

 

 • biogaz1
 • os1
 • suszarnia1
 • suszarnia2
 • suszarnia3
 • suszarnia4

Simple Image Gallery Extended

 

Instytucją Wdrażającą dla niniejszego projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom IZ opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:

 1. specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ważne strony:

https://www.pois.gov.pl/

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

 

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner