Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może nastąpić poprzez:

 • zakończenie trwania okresu umownego;
 • na pisemny wniosek Odbiorcy;
 • za porozumieniem stron;
 • z winy Odbiorcy zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy należy złożyć w Dziale Zbytu. Wniosek (format DOC, 226 kB) powinien zawierać:

 • dane odbiorcy usług ze wskazaniem aktualnego adresu doręczania korespondencji;
 • dane nieruchomości, której dotyczy wniosek (adres nieruchomości, numer umowy, numer nabywcy, numer obiektu);
 • powód rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości, zakończenie funkcjonowania przedsiębiorstwa, likwidacja przyłącza)
 • w przypadku przekazania nieruchomości nowemu użytkownikowi – wskazanie jego danych kontaktowych.

 

W załączeniu do wniosku należy przedłożyć protokół zdawczo – odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania podpisanego przez stronę przekazującą i przejmującą, o ile na dzień złożenia wniosku został on spisany.

W celu rozwiązania umowy na świadczenie usług rozliczania wody z użyciem podlicznika należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy przy pukcie czerpalnym (format PDF, 126 kB) wraz z protokołem zdawczo – odbiorczy zawierającym numer i stan wodomierza na dzień przekazania podpisanego przez stronę przekazującą i przejmującą, o ile na dzień złożenia wniosku został on spisany.

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres może ulec skróceniu, na wniosek klienta, jeżeli w czasie jego trwania nowy odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK w Bochni sp. z o.o. (zmiana odbiorcy usług). Jeżeli po upływie powyższego terminu wypowiedzenia nowy odbiorca usług nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z MPWiK w Bochni sp. z o. o., zachodzą przesłanki do odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają odbiorcę usług.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner